Kategoria Procedury

Aneks nr 1 do Procedury postępowania w przypadku pojawienia się wszawicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej Zarządzeniem nr 16/2023/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. wprowadza Aneks nr 1 do „Procedury postępowania w przypadku pojawienia się wszawicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej”.
Czytaj więcej

Procedura postępowania w przypadku pojawienia się owsicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej

Czytaj więcej

Procedura postępowania w przypadku pojawienia się wszawicy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym, Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej

Czytaj więcej

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM – SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W POLANCE WIELKIEJ

Czytaj więcej

Procedura postępowania w przypadku dzieci z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi oraz podawania leków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym – Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej

Czytaj więcej

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu

Czytaj więcej

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na okres stanu epidemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu w Polance Wielkiej

Czytaj więcej

Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu w Polance Wielkiej

Czytaj więcej