Kategoria Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Polance Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp.polanka-wielka.pl/ oraz http://www.przedszkolepolanka.edu.pl/.

Dostępność cyfrowa

Strony internetowe są niezgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu:

  • multimedia nie są oznaczone odpowiednim tekstem alternatywnym oraz brak obsługi strony przy użyciu klawiatury.
  • niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF i nie są to dokum...
Czytaj więcej