Podaruj szansę na drugie życie. Zostań potencjalnym Dawcą.

25.05.2024 r. w Parku Rekreacyjnym w Polance Wielkiej w czasie Pikniku Rodzinnego będzie możliwość zarejestrowania się w bazie DKMS jako potencjalny dawca.

Dawcą może zostać każdy ogólnie zdrowy człowiek pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, o wskaźniku masy ciała nie wyższym niż 40 BMI.

Sama rejestracja jest bardzo prosta. Wystarczy wypełnić formularz i pobrać wymaz z jamy ustnej. Wszystko trwa kilka minut.

W jaki sposób pobiera się krwiotwórcze komórki macierzyste?

Pierwsza metoda to pobranie komórek macierzystych z krwi obwodowej. Stosowana jest w 90% przypadków. Najczęściej spędza się jeden dzień w klinice pobrania.

Drugą metodą jest pobranie komórek macierzystych z talerza kości biodrowej. Metoda wiąże się z 2-3 dniowym pobytem w szpitalu ze względu na konieczność znieczulenia ogólnego.

Schorzenia bezwzględnie wykluczające możliwość zostania Dawcą:

* UKŁADU SERCOWO – NACZYNIOWEGO, np. zawał serca, zatorowość płucna, migotanie przedsionków, przebyta zakrzepica, tętniak aorty.
Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: arytmia, wady zastawkowe, nadciśnienie tętnicze lub inne.
* CHOROBA NOWOTWOROWA – przebyta lub czynna (choroby u członków rodziny nie stanowią wykluczenia).
Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: rak in situ szyjki macicy- wyleczony miejscowo.
* CHOROBY ZAKAŹNE, np. HIV, HTLV, wirus zapalenia wątroby (WZW) typu B i C.
Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: każde inne przewlekłe lub niewyleczalne zakażenie oraz objawy sugerujące choroby zakaźne.
* TRANSPLANTACJE włącznie z zastosowaniem materiałów biologicznych, w tym allogenicznych, ksenogenicznych, np. biorcy przeszczepów rogówki, twardówki, opony twardej, zastawki sercowej, nerki lub innych narządów.
Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: transplantacje z zastosowaniem tworzyw pochodzenia syntetycznego lub z wykorzystaniem tkanek własnych.
* CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE, np. wrzodziejące zapalenia jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, miastenia, stwardnienie rozsiane, ostre rozsiane zapalenie mózgu i rdzenia, łuszczycowe zapalenie stawów, choroba Gravesa-Basedova, niedokrwistość autoimmunohemolityczna, choroby tkanki łącznej.
Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: łuszczyca, zapalenie tarczycy Hashimoto.
* CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO, np. zaburzenia ruchowe (choroba Parkinsona, choroba Huntingtona), choroby złącza nerwowo-mięśniowego, choroba Creutzfeldta- Jakoba, zaburzenia napadowe (np. epilepsja).
Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: neuropatie obwodowe (np. porażenie nerwu promieniowego)i, operacje/poważne urazy głowy.
* CHOROBY KRWI I SZPIKU: talasemia, sferocytoza, anemia aplastyczna, hemofilia oraz zaburzenia krzepliwości krwi (np. trombofilia).
Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: małopłytkowość w dzieciństwie, niedokrwistość niedoborowa, umiarkowane zaburzenia w morfologii krwi.
* ZABURZENIA PSYCHICZNE: schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia osobowości i zaburzenia zachowania osób dorosłych.
Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: depresja, neurastenia.
* CHOROBY ENDOKRYNOLOGICZNE: nadczynność tarczycy, cukrzyca, choroba Cushinga.
Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: Hashimoto, hiperprolaktynemia.
INNE CHOROBY, TAKIE JAK: wielotorbielowatość nerek, jaskra, osteoporoza, liczne rozległe zabiegi operacyjne zwłaszcza w znieczuleniu ogólnym (więcej niż 3) z wyjątkiem cesarskich cięć, urazy wielonarządowe.
Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: astma oskrzelowa, alergie, atopowe zapalenie skóry. Liczne rozległe zabiegi operacyjne, zwłaszcza w znieczuleniu ogólnym (z wyjątkiem cesarskich cięć) oraz urazy wielonarządowe także każdorazowo wymagają wyjaśnienia (rodzaj zabiegu i jego przyczyna).
* LEKI: leki wpływające na układ krwiotwórczy, cytostatyki, środki immunosupresyjne.
Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: inne leki stosowane przewlekle (na stałe).
* UZALEŻNIENIA: alkohol, narkotyki, leki
Wyjątki wymagające konsultacji z lekarzem konsultantem Fundacji DKMS: wieloletni okres trwałej abstynencji bez rozpoznania narządowych powikłań uzależnienia.

A czy Ty chcesz zrobić coś za nic?