Oto prace wykonane w tym tygodniu przez dzieci z grupy VIII „Moja rodzina” ” Mój dom”