Kategoria Rada Rodziców

ZARZĄD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Przewodnicząca: Pani Barbara Michałek

Zastępca przewodniczącej : Pani Ewelina Kajor

Sekretarz: Pani Magdalena Sobecka

Skarbnik: Pani Kamila Wysogląd-Czopek

Skład Komisji rewizyjnej:

Pani Katarzyna Dzikowicka

Pani Magdalena Fiedor

Pani Dominika Gąsiorek

Pani Iwona Gąsiorek

 
Czytaj więcej

PODZIĘKOWANIA OD RADY RODZICÓW

Czytaj więcej