KĄCIK WĘDRUJĄCEJ KSIĄŻKI

Kącik wędrującej książki”

Zapraszamy Państwa do udziału w akcji „Kącik wędrującej książki”, która ma na celu propagowanie czytelnictwa wśród dzieci.

Dla zainteresowania dzieci czytelnictwem organizujemy w naszym przedszkolu miejsce wymiany książek. Inspiracją do jej stworzenia jest akcja pt. Bookcrossing (inaczej uwalnianie książek, krążenie książek), której założeniem jest idea nieodpłatnego przekazywania książek najczęściej poprzez zostawianie ich
w specjalnie oznaczonym miejscu, by ktoś mógł je zabrać, przeczytać i znów zostawić w tym samym wyznaczonym do tego miejscu.

Aby akcja mogła się rozpocząć prosimy Państwa, by każdy kto posiada w domu zbędną książkę podarował ją do naszego „Kącika wędrującej książki”. Mamy nadzieję, że wszystkie dzieci wezmą udział w akcji i wzbogacą kącik swoją literaturą.


Podczas wypożyczania książek obowiązuje zasada:

  1. Z „Kącika wędrującej książki” mogą korzystać wszystkie przedszkolaki.

  1. Z kącika książkę wybierasz sobie sam.

  2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki zastąp puste miejsce po niej inną książką.

  1. Jednorazowo możesz pożyczyć jedną książkę na maksymalnie tydzień.

  2. Pamiętaj, że jesteś za nią odpowiedzialny.

  1. Szanuj ją zatem tak, jakby była to Twoja własna książka.

  2. Nie wydzieraj z niej kartek, nie poplam, nie zaginaj rogów.

 

Poprzez „Kącik wędrującej książki” mamy nadzieję, ze przedszkolak nauczy się dzielić swoją własnością, zainteresuje się czytelnictwem, będzie korzystał w czasie wolnym z książki i przestrzegał powyższych zasad. Rozpal w swoim dziecku miłość do czytania książek, które rozwijają ich zainteresowania i pasje, kształtują w nich poczucie własnej wartości wyrabiają motywację do działania.