WŁASNA KOMPOZYCJA KANAPKI W GRUPIE II „POMARAŃCZOWEJ”