REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Wypełniony i podpisany przez obojga rodziców wniosek należy złożyć w sekretariacie przedszkola w terminie od 26.02.2024 r. do 15.03.2024 r. do godz. 12:00
O przyjęciu dziecka do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń.