Liczymy, ważymy:)

Dzieci z grupy żółtej w czasie zajęć matematycznych:)