Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej w 2023 r.

Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej w 2023 r.

 

 

Stroną prowadzonego postępowania jest – Platforma miniPortalu na stronach UZP: https://miniPortal.gov.pl  

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ae7f52c4-6723-4ec9-bf74-6b1be3870038