Zmiany obowiązujące w Samorządowym Przedszkolu od 1 stycznia 2022 r.