BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA – grupa V

Jak co roku ważnym tematem jest ” Bezpieczna droga do przedszkola”. Podczas zajęć dzieci poznawały zagrożenia wynikające z niewłaściwego zachowania się na ulicy. Na pobliskim skrzyżowaniu, ubrani w kamizelki odblaskowe, uczyliśmy się poprawnego przechodzenia przez jezdnię.